Piepildījusies angļu valodas skolotājas Dainas Mediņas ilgi lolotā ideja! 23. martā pirmo reizi notika Pierīgas novadu skolu alternatīvā angļu valodas olimpiāde 4.klasēm, kurā piedalījās 37 skolēni no dažādām Pierīgas novadu skolām un pat no Cēsīm! Olimpiādi atklāja Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā izglītības speciāliste Vija Tomiņa. Olimpiādes darbu divās daļās (rakstu darbs un uzdevumi ar pultīm) veidoja mūsu skolas angļu valodas skolotājas Daina Mediņa un Kristīne Sīle. Mūsu 4. klases pārstāvēja skolotājas Antras Treimanes skolēni Emma Galiņa (4.c) un Markuss Drengers (4.a). Tajā pašā dienā mūsu skola uzņēma arī tikpat lielu skaitu 8. klases angļu valodas dalībniekus. 8. klašu olimpiādē skolu pārstāvēja 8. a klases skolēns Krišjānis Baltiņš. Ar nepacietību gaidām rezultātus!

Lielu paldies jāsaka skolas administrācijai- Direktores vietniecēm Laurai Buravcovai un Ilzei Graudiņai par atbalstu pasākuma organizēšanā. Uzslavu pelnījuši arī 7. a klases skolēni Ernests Miķelsons un Ričards Tomiņš par atbalstu filmas rādīšanā viesiem, kā arī 8. a klases skolēniem Lainei Pauperei, Ričijam Puķītim-Potehinam un Robertam Niedolam par laipno palīdzību viesu uzņemšanā.

Svešvalodu MK vadītāja Daina Mediņa