Jau vairākus gadus pēc kārtas notiek literāro uzvedumu konkurss Jūrmalas pilsētas teātra telpās.To organizē Valsts izglītības un satura centrs. 30. martā konkursā piedalījās Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” 4.-6. klašu teātra pulciņš, Baldones mūzikas pamatskolas 3.-9. klašu grupa, kā arī Jaunmārupes pamatskolas 4. klašu teātra pulciņš un 5.-6. klašu teātra pulciņš.

Šogad tika vērtēti un sadalīti dalībnieki pa vecuma grupām. Mēs pārstāvējām tā saucamo jaunāko grupu, bet pēcpusdienā uzstājās 7.-12. klašu dalībnieki.
4.klašu teātra pulciņš rādīja izrādi “Bumbas ceļojums” pēc M. Kļavas pasaku motīviem, režisore un izrādes veidotāja skolotāja Z.Spāde. Mazo aktieru sniegums bija ļoti labs un mēs ieguvām 1. pakāpes Diplomu. Sevišķu atzinību ieguva Bumbas atveidotāja Amanda Garoza. Ar savu dabisko atraktivitāti un patieso tēlojumu viņa izdzīvoja Bumbas dzīves ceļu,lai atrastu savu īsto vietu dzīvē.
Paldies arī pārējiem dalībniekiem- Annijai Kurmei, Patrīcijai Mediņai, Edvardam Sviķim, Milēnai Jakovelei, Emmai Galiņai, Loritai Gulbei, Agritai Kristapsonei, Danielai Ditrihai, Veronikai Mirzojevai, Nikolai Janbergai par lielisko tēlojumu un izturību.
5.-6. klšu teātra pulciņš uzstājās ar izrādi “Kas pasauli dara brīnumu pilnu”- režisore Z.Spāde. Arī viņu sniegums bija lielisks un guva ļoti lielu skatītāju atsaucību. Patiesu un izjustu tēlojumu parādīja visi izrādes dalībnieki- Elizabete Liepa, Marta Reihmane, Markuss Māsēns, Katrīna Mitrēvica, Mišela Simsone, Elīza Bērziņa, Baiba Niedra, Rūdis Freipičs un Anna Gabriela Jūra. Ar patiesu prieku un dzirkstīti acīs aktieri devās iepazīt pasauli un, dziedot dziesmas un skaitot dzeju par dabu, mīlestību, ģimeni, prieku un bērnību, iepriecināja gan skatītājus, gan arī pārējos konkursa dalībniekus. Visas izrādes noskatījās un mums palīdzēja skolotāja Ilze Graudiņa. Arī viņai sagādāja lielu prieku un gandarījumu mūsu sniegums. Jaunmārupes pamatskolas vārds izskanēja ne tikai mūsu novadā, bet nu jau arī visā Pierīgā un Jūrmalā.
5.-6. klašu teātra pulciņš ieguva 2. pakāpes Diplomu. Diemžēl tas ir žūrijas vērtējums, bet es domāju, ja būtu jāvērtē skatītājiem , tad mūsu izrāde par pasauli iegūtu skatītāju simpātiju balvu. Es lepojos un esmu ļoti priecīga par visiem saviem gan mazajiem, gan lielajiem aktieriem un viņu sniegumu. Katra aktiera patiess prieks un gandarījums ir skatītāju applausi un atzinība ,un mēs tos saņēmām.

Paldies visiem vecākiem, pedagogiem par atbalstu un atsaucību .Tuvojas svētki un lai iepriecinātu visus, šīs abas izrādes tiks parādītas arī mūsu vecākiem, skolēniem un darbiniekiem.

Teātra pulciņa vadītāja Z.Spāde