Skolotājas logopēdes Janeta Pekulesa un Zeltīte Šneidere martā organizēja logopēdijas nodarbības PII grupās. Bērni ceļoja “Pasakā ar Ancīti”, vingrināja mēli, lūpas, spēlēja “Vēja futbolu”, vingrinājās apkārtnes skaņu saklausīšanā un atpazīšanā, skaņu noteikšanā vārdos, aizpildīja “vārdu mājiņas”, kļuva par “burtu celtniekiem”. Nodarbībās darbojās “Podziņas”, “Dzirkstelītes”, “Bitītes”, “Mārītes”, “Pienenītes”, “Zīļuki”.

Skolotāja logopēde Zeltīte Šneidere