Šogad, 30.martā, mūsu skolā tikās Pierīgas sākumskolu pedagogi un 3.klašu skolēni. Olimpiādē „Erudīts-2017” piedalījās Zvejniekciema, Ādažu, Baldones, Mārupes vidusskolas, Mārupes un Jaunmārupes pamatskolas komandas. Erudīta pirmie rīkotāji un idejas autori  Pierīgā  ir Zvejniekciema vidusskola. Mūsu skolas priekšmetu skolotāji – Diāna Zemīte, Sarmīte Norenberga, Santa Upmane, Ingus Grīnbergs bija sagatavojuši interesantus uzdevumus, skolēniem, radot iespēju parādīt savas prasmes un zināšanas.

Latviešu valodā tika risināta krustvārdu mīkla, pārbaudītas zināšanas par svētku svinamām dienām. Uz laiku bija jāsaliek puzle- alfabēts. Matemātikā tika doti interesanti matemātiskie jautājumi – darbs ar pultīm un “100” kvadrāts. Dabaszinībās skolēni parādīja savas prasmes elektriskās ķēdes saslēgšanā, morzas ābeces atšifrēšanā, kā arī Latvijas kartes-puzles veidošanā, pareizi saliekot dažādus nozīmīgus dabas objektus. Mūzikā atpazina latviešu tautasdziesmas un mūzikas instrumentus. Mājturībā parādīja pirkstu veiklību, tinot kamolu uz laiku un pērļojot krelles. Skolēniem bija jāiesūta savs sagatavotais mājasdarbs- prezentācija par skolu un komandas dalībniekiem. Visas komandas un žūrijas locekļi saņēma Jaunmārupes pamatskolas atzinību par piedalīšanos, balvas no Pierīgas IKSP. “Zelta” medaļu ieguva Ādažu vidusskolas komanda, “Sudraba ”medaļu- Mārupes vidusskolas komanda. Mūsu Jaunmārupes pamatskolu pārstāvēja Laura Zabirko, Elīza Balgalve, Valters Auza, Kristians Viljams Hansens. Sīvā konkurencē tika iegūta 3.vieta un “Bronzas” medaļa. Pateicīgus vārdus jāsaka arī ārpusklases organizatorei Ilzei Graudiņai par burvīgo noformējumu un skolas bibliotekārei Zinaidai Spādei, Egilam Zīlem par atbalstu organizatoriskajos jautājumos. Pēc olimpiādes atzinīgus vārdus saņēmām no Pierīgas IKSP galvenās speciālistes izglītības jautājumos Vijas Tomiņas, kā arī no žūrijas locekļiem par interesantajiem uzdevumiem un viesmīlīgu uzņemšanu.

“Erudīta -2017” organizatore – DVIJ Anita Līdaka