28.martā Jaunmārupes pamatskolas skolēni piedalījās krievu valodas olimpiādē.7.klases skolēni Maksims Smirnovs un Jana Grizāne – mūsu skolas daillasītāji. Maksima Smirnovsa priekšnesums bija I.Krilova fabula, un viņš ieguva 16,4 punktus no 20 iespējamajiem, bet Jana komisiju patīkami pārsteidza, dziļi iejūtīgi nolasot I.Brocka dzejoli. Viņas sniegums tika novērtēts ar 15.75 punktiem.
8.klases meitenes Sabīne Rutlauka un Anželika Baltmane veiksmīgi, bez kļūdām izpildīja klausīšanās un teksta lasīšanas uzdevumus. Anželikai ir 2.vieta un Sabīnei ir 3.vieta. Tāpat mūsu skolēni pierādīja, ka labi pārzina krievu kultūru un tradīcijas. Malači!

Krievu valodas skolotāja Ludmila Čaupenoka-Sidorova