SProfesiju parāde:

To organizē, lai iepazītos ar profesionālo mācību iestāžu piedāvātajām mācību programmām, topošajiem speciālistiem palīdzētu iepazīt tuvāk savu nākotnes profesiju, kā arī izmēģināt dažādas profesiju prasmes. Parādē, kas norisināsies visu trīs konkursa dienu laikā, 27 izglītības iestādes un uzņēmumi demonstrēs vairāk nekā 50 profesijas un prasmes.

 Karjeras domnīca:

“Vai  viegli  veidot  karjeru?”, kas notiks 21. aprīlī.