Šī gada 13. aprīlī 1.b un 1.d klase, neraugoties uz vēsajiem laikapstākļiem, svinēja Lieldienas. Skolēni ar praktisku darbošanos nostiprināja zināšanas par Lieldienām, to svinēšanas tradīcijām.

Skolēni izmantoja daudzveidīgus materiālus olu krāsošanai, satina olas un lika tās vārīties uz ugunskura. Paldies gribam pateikt skolnieces Dores vecākiem P. Paulinam un I. Rozei par aktīvu līdzdalību Lieldienu svinēšanā. Skolēniem bija iespēja iepazīt līdz šim nezināmas latviešu tautas rotaļas, piemēram, „Bagātais un nabadziņš”, „Dzērves kāsī”,u.c. Kā arī īstu jautrību skolēni guva saņemt pūpolu veselības sveicienu. Dziedājām tradicionālas dziesmas par Lieldienām, piemēram, „Atnāca Lieldiena”, „Spīdi nu saulīte”, „Šūpojiesi tautu meita”, „Iešūpoja, ielīgoja”. Atbilstoši aktivitātēm skolēni bija sagatavojuši un skandēja tautasdziesmas.
Lieldienu zaķis bija sagatavojis skolēniem vēstuli un karti, kura bija kā palīgs noslēpto olu meklēšanā. Skolēni izrotāja šūpoles ar pūpolu zariem un nopītajām pīnītēm, tad arī paši izšūpojās, lai vasarā nekostu odi. Pēc šūpošanās devāmies aplūkot izvārītās olas. Liels bija skolēnu prieks, kad viņi varēja aplūkot sava darba rezultātu. Pēc svētkiem skolēni dalījās iespaidos un atzina, ka visvairāk viņiem patika krāsot olas, izšūpoties,meklēt noslēptās olas, apgūt jaunas rotaļas un dziedāt dziesmas par Lieldienām, ļoti priecājās par to, ka vecāki iesaistījās Lieldienu svinēšanā. Paldies visiem vecākiem par atsaucību: par sagādātajiem materiāliem olu krāsošanai, par atvesto malku ugunskuram, par sagādāto katlu.

Pavadu Lieldienu
Pār augstu kalnu,
Pār augstu kalnu,
Caur zaļu birzi,
Caur zaļu birzi,
Upītes malā.
Guli nu, Lieldiena,
Līdz citam gadam,
Līdz citam gadam,
Upītes malā!

Skolotājas S. Ķepiņa un E. N. Vērzemniece