18.aprīlī mūsu skola organizēja Mārupes novada matemātikas olimpiādi. Piedalījās Mārupes pamatskolas, Mārupes vidusskolas skolēni un kolēģi, bet pirmo reizi aicinājām ciemos arī Ogres sākumskolas un Rīgas 84.vidusskolas 1.-3.klašu skolēnus un pedagogus. Pavisam piedalījās 62 skolēni un 13 pedagogi, kuri laboja dalībnieku darbus. 3.klašu grupā vislabākos rezultātus uzrādīja Rīgas 84.vidusskolas dalībnieki. Roberts Ašmanis no 3.b klases saņēma Atzinību, skolotāja Ilze Unda. Otro klašu grupā mūsējiem veicās vislabāk. 1.vieta Reinim Ločmelim no 2.a klases, skolotāja L.Kalniņa, 2.vieta Aleksandrai Rožkalnei no 2.e, skolotāja A.Dukāte, 3.vieta Kristianam Krieviņam no 2.b, skolotāja S.Velpa. Īpašs satraukums bija 1.klašu skolēniem, kuri matemātikas olimpiādē piedalījās pirmo reizi. Priecēja, ka Elīza Ālupe no 1.d klases ieguva 2.vietu, skolotāja E.N.Vērzemniece, bet Anna Milgrāve no 1.a klases saņēma Atzinību, skolotāja L.Prekele.
Atzinīgus vārdus par atbalstu gribu teikt direktores vietniecēm Laurai Buravcovei un Ilzei Graudiņai, skolotājām Ilzei Undai, Diānai Zemītei, Aivai Zviedrei, Daigai Budreikai, par atsaucību, sadarbību un ieguldījumu, lai olimpiāde noritētu godam un būtu priecīgi, apmierināti gan olimpiādes dalībnieki, gan kolēģi! Paldies teātra pulciņa skolotājai Zinaidai Spādei un 4.klašu pulciņa dalībniecēm par izrādi „Bumbas ceļojums”, mūzikas skolotājam Ingum Grinbergam un 1.-3.klašu ansamblim. Izturību, veiksmi un izdošanos mācību gada nogalē!

Direktores vietniece Anita Līdaka