21. aprīlī notika 3.b klases skolēnu, vecāku un klases audzinātāju saliedēšanās pasākums. Pārsteidzoša liela bija 3.b klases skolēnu un vecāku atsaucība, lai piektdienas vakarā, pēc darba, visi satiktos un vienotos Mākslas dienām veltītas instalācijas “Kuģis lielajā jūrā” veidošanā. Skolēni bija lepni par saviem tēviem, kas ar lielu prieku un aizrautību prasmīgi būvēja kuģi, un viņus atbalstīja un uzmundrināja “krastā” stāvošās mammas. Paldies Edvarda māmiņai Solvitai Dūkai, kas ar sociālo tīklu palīdzību ātri visus saorganizēja, koordinēja sagatavošanās darbus un materiālu sagādi, kā arī visus pacienāja ar kafiju un našķīšiem. Liels paldies visiem 30 lielajiem un mazajiem kuģu būvētājiem un atbalstītājiem! Divas stundas pagāja čaklā darbā, jaukā un jautrā noskaņā. Paldies pirmajai klases audzinātājai Ilzei Undai par draudzīga 3.b klases skolēnu kolektīva un atsaucīga un saliedēta vecāku kolektīva izveidošanu. Lai 3.b klases kuģim dziļi ūdeņi!

3.b klases audzinātāja Ināra Strautniece