=Tā bija brīnišķīga un saulaina aprīļa pievakare, kurā  vecāki, bērni un skolotāja vienojās kopējā radošā darbā. Tika radīts 1. C klases kopdarbs : “Pirātu kuģis ar simpātisku kapteini uz kuģa klāja”.

Atribūti un radoši mājas darbiņi tika padarīti gandrīz katrā ģimenē: kāds gleznoja, kāds šuva, cits meklēja koku zarus, cits nesa jūrnieku kreklu, enkuru, pat vēstījuma pudeli ar apslēpoto dārgumu karti… Cits mājās cepa pīrāgus un gatavoja siltu tēju, lai visiem kuģu būvētājiem būtu gards cienasts. Darbā piedalījās arī tēti, kuri skrūvēja un stiprināja mūsu kuģi. Darba tapšana rosījās ļoti raiti, jautri un atraktīvi. Bērni bija priecīgi redzēt savus vecākus un skolotāju kopā darbojamies vidē, kurā paiet viņu ikdiena.
Ik rītu dodoties uz skolu bērni steidz aplūkot savus un citu klašu darbiņus un arī vecākiem lūpu kaktiņos parādās smaids un lepnums par pašu radīto…Šīs mākslas dienas ir par prieku skolotājai Ēvijai, kura raugās no mākoņa maliņas.
Novēlam katrai skolai Latvijā rīkot bērniem ar vecākiem un skolotājiem šādus pasākumus, jo tas rada prieku un labu piemēru skolniekiem.

Skola un ģimene kopā ir spēks!!!

1.c klases vecāki