Miķeļdiena – rudens saulgriežu svētki. Lai godam šos svētkus sagaidītu, iepriekš tiem ir rūpīgi jāgatavojas, jānovāc rudens raža. 2.c klases skolēni to darīja kopā ar vecākiem – čakli pastrādāja, sarūpēja rudens veltes. Un tad jau varēja ķerties klāt pie rudens izstādes veidošanas. Ideju netrūka! Dabas dāvanu sagādāts tik daudz! Tāpēc izlēmām veidot pārpilnības ragu.
Pēcpusdienā mums palīgā nāca vecāki, kuri aizrautīgi īstenoja šo ideju – meistaroja ragu. Bērni to izgreznoja un piepildīja ar bagātajām rudens veltēm. Kopā strādājot, darbi mums veicās un pašiem liels prieks par padarīto! Šis darbiņš tika paveikts un tad jau sākām gatavoties nākamajam – Miķeļdienas tirdziņam.
Paldies, visiem čaklajiem 2.c klases skolniekiem un vecākiem par atsaucību, radošumu un atbalstu!

2.c klases audzinātāja Aiva Zviedre