Rudens pasākumi Jaunmārupē aizsākās ar radošo darbu izstādi skolas pagalmā, kurā savu veikumu rāda visa Jaunmārupes pamatskola – to tapināšanā tiek iesaistīti gan bērni, gan vecāki. Nupat aizvadīts arī gaidītākais rudens notikums – Miķeļdienas tirdziņš. Šogad 3.e klases bērni un viņu vecāki šim pasākumam bija gatavojušies īpaši rūpīgi un radoši! Pieredzei ir nozīme! Bija redzams, ka daudzas ģimenes to darījušas jau vasarā – tikušas vāktas tējas, kaltēti āboli un konservēti dārzeņi. Preču piedāvājums bija ļoti plašs, dažāds un interesants. Klases telpā varēja iegādāties pat fritētus sienāžus un zilu limonādi!
Viss jaukākais parasti top labas sadarbības rezultātā! Paldies visiem, kas nepalika malā!

3.e klases audzinātāja Antra Dukāte