Cik kokiem lapas – tik grāmatās lapas.
Tālumā…
Lapas vienādas kokiem – lapas vienādas grāmatām.
Tuvumā…
Tik dažādas kā katrs mēs.
Ieskaties dvēselē rudenim, grāmatām – iedvesmu smelsies no tām.

Šogad Jaunmārupes pamatskolā norisinās interesants projekts – “Skaļās lasītprasmes un sadarbības veicināšana pirmskolai ar sākumskolu”. Jau no 18. septembra 3.a un 3.d klases skolēni, reizi nedēļā, dodas uz bērnu dārzu pie “Pūcītēm”, “Zīļukiem” – sagatavošanas grupu bērniem. Skolēni bērniem lasa “Bērnu žūrijas 5+” grāmatas pirms diendusas. Iespēju doties pie mazajiem bērniem, skolēni uztver kā īpašu notikumu un privilēģiju. Skolēnos var novērot atbildības izjūtu, precizitāti, apzinīgumu un pašapziņas augšanu. Bērnu dārza bērni dienu, kad pie viņiem ierodas skolēni, uzskata kā mazos svētkus – dzird dažādus balss tembrus, tempus un intonācijas. Pēcpusdienā dzirdēto pasaku vai stāstu, bērni pārrunā ar grupas skolotāju, mācoties izteikt un pamatot savas domas. Projekta noslēgumā bērnu dārza bērniem kopā ar audzinātājām būs iespēja aizpildīt “Bērnu žūrijas” novērtējuma anketu, balsojot par šī gada labāko žūrijas grāmatu.
Skolotāja logopēde Janeta Pekulesa