Skolēnu rudens brīvlaikā 24. oktobrī Jaunmārupes pamatskolas svešvalodu metodiskā komisija dalījās pieredzē ar Aizputes novada skolu angļu un krievu valodas skolotājām. Sākumā viesus uzrunāja skolas direktore Iveta Timule, aktualizējot mūsdienu izaicinājumus skolā, kā piemēram, starppriekšmetu saikni un kompetenču pieeju ceļā uz kvalitatīvu izglītību. Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja Daina Mediņa dalījās pieredzē par svešvalodu skolotāju kopīgā metodiskā darba organizēšanu un angļu valodas apguves procesu visās klašu grupās. Skolotāja Sabīne Ozoliņa dalījās ar piemēriem kā pielietot angļu valodu vēstures stundās, veidojot starppriekšmetu saikni. Savukārt krievu valodas skolotāja Ludmila Čaupenoka-Sidorova, iepazīstināja kolēģus ar savu autorprogrammu krievu valodas apguvei no 3. klases.
Paldies visiem svešvalodu skolotājiem, kas palīdzēja uzņemt viesus, izrādīt mūsu skolas skaistās un aprīkotās telpas.

Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja Daina Mediņa