10. novembrī – Lāčplēša dienas priekšvakarā Jaunmārupes pamatskolā ir nezūdoša tradīcija, kad katra klase iziet skolas pagalmā, lai godinātu kritušos karavīrus, iededzot sveču liesmiņu, un to novietojot dekoratīvi izveidotā Latvijas kontūrā.
Lāčplēša dienas piemiņas brīdī izglītojamie tiek mudināti neaizmirst, kas cīnījās par Latvijas valsts neatkarību un brīvību: „Uz mūsu nelielās planētas Zemes dzīvo simtiem dažādu tautu. Un katrai tautai Dievs ir devis savu zemīti. Latviešu tautai tā Dieva lemtā zemīte ir šeit – pie Baltijas jūras, ap Daugavu ar ozolu birzīm un bieziem egļu mežiem, ar auglīgiem tīrumiem un akmeņaino jūrmalu. Un šo skaisto zemīti daudzus gadu simtus ir mīdījuši sveši karapulki, mocījuši un kāvuši tās aizstāvjus. Ar asinīm slacīta, ar mokām izcīnīta mūsu tautas brīvība. Un tāpēc mūsu kritušo cīnītāju priekšā noliecam galvas, viņu piemiņai un arī mums dzīvajiem cerībai un garīgam spēkam dzīvot tālāk mums Dieva atvēlētajā zemītē.”
Paldies klases audzinātājiem par rūpīgi pārdomātām klases stundām un patriotisko mīlestību pret dzimteni, tā nododot tālāk šīs emocijas saviem izglītojamiem. Paldies 7. b klasei par precīzi izveidotām Latvijas kartes kontūrām Jaunmārupes pamatskolas pagalmos!

DVAJ Ilze Graudiņa