Šī mācību pusgada viens no pārsteigumiem, ko vecāki saņēma pirms Ziemassvētkiem, bija 4.b klases bērnu un klases audzinātājas Ināras Strautnieces ielūgums uz Ziemassvētku pasākumu “Talantu šovs”. Lēmumu to pavadīt kopā ar vecākiem bija pieņēmuši paši bērni, par ko vecāki jutās īpaši aizkustināti. Vienlaikus pasākumā piedalījās arī iepriekšējo pirmo trīs klašu bērnu un vecāku iemīļotā klases audzinātāja Ilze Unda kopā ar jaunāko meitiņu Evu, kas ar savu smaidu priecēja ik vienu satikto sirdi.

Ziemassvētku pasākums sastāvēja no trīs daļām, un bija piepildīts ar dažādām aktivitātēm, un pārsteidza ar milzīgo sagatavošanās darbu, kas bija nepieciešams, lai pasākums būtu tik izdevies!

No rīta bērnu satraukuma iemels atklājās, kad skolas zālē sākās pasākuma pirmā daļa “Talantu šovs”, kas satura ziņā lielākajai daļai vecāku tika turēta noslēpumā, bērniem patstāvīgi tam gatavojoties. Bērni dziedāja dažādas Ziemassvētku dziesmas latviešu un angļu valodā, gan dejoja, vienlaikus spēlējot dažādus mūzikas instrumentus. Dejas uzdevumi bija sporta dejās, tautu dejās un hip hop, kas atklāja iespējamo deju daudzveidību. Bērnu teātra mākslas talants atklājās uzfilmētajā teātra izrādē “Zaķīšu mājiņa”. Tāpat pasākumā puiši uzstājās ar džudo priekšnesumu, kas atdzīvināja sportisko garu. Bērni izrādīja pagājušā gadā angļu valodas ietvaros nofilmētu projektu par Seno Ēģipti, kas atklāja, cik labi mūsu bērni runā angļu valodā! Savukārt pašu bērnu intervētie skolotāji atklāja, cik liels potenciāls ir mūsu bērnos.

Skanot bērnu čalām un smiekliem un vecāku sarunām, cienājoties ar sagādāto gardo kliņģeri un līdzi atnestajiem gardumiem, jau klasē atklājās pasākuma otrā daļa. Bērniem tika izsniegtas liecības un sekmju izraksti. Nākamais patīkamais pārsteigums bija fakts, ka puse no 4 b klases skolēniem saņēma zelta un sudraba liecības, kas liecina, ka mūsu bērni ir ne tikai talantīgi un gudri ar pamatīgi ieliktu pirmo trīs klašu zināšanu pamatu, bet arī ieguldījuši smagu darbu mācību pirmajā pusgadā, kas vainagojās ar panākumiem. Bērni nepacietīgi sagaidīja loterijas izlozi, kas kā viens no Ziemassvētku pārsteigumiem bija saņemt kādā sava klases biedra sarūpētu dāvaniņu. Otrā pasākuma daļa noslēdzās Matīsa tēta ģitāras un balss pavadībā dziesmu dziedāšanu, kas vēlreiz atgādināja par gaidāmajiem svētkiem.

Noslēguma trešajā daļā bērni ar vecākiem un klases audzinātāju vienojās kopīgā līnijdejā ar nosaukumu “Cupid shuffle”, kas ļāva izkustēties ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, priecājoties par kopīgi pavadīto brīnišķīgo dienu. Vecākiem ir ļoti liels prieks par šo pasākumu ar iespēju to pavadīt kopā ar saviem bērniem. Esot pasākumā pārņēma lepnums par bērniem, kuri bija sagādājuši tik daudz sirdi aizkustinošu pārsteigumu, kā arī bija jūtams ieguldītais darba apjoms un radošums, ar kādu bērni to bija īstenojuši.

Izsakām arī lielu pateicību Ziemassvētku pasākuma eņģeļiem – klases audzinātājai Inārai Strautniecei un pārējām Jaunmārupes pamatskolas skolotājām par palīdzību un darbu bērnu ideju īstenošanā šim pasākumam. Vecākos mīt cerība, ka arī nākamā gadā mūsu bērni vēlētos to atkārtot!

Lai izdodas viss iecerētais arī nākamajā mācību pusgadā,
4. b klases vecāki