Jaunmārupes pamatskola 2018.gadu sākusi Latvijas simgades ieskandināšanu parādot latviskās tradīcijas – dejas varenumu. Tautas deju kolektīvs “Ozolēni” aicināja uz diviem koncertiem š.g. 18.janvārī un 19.janvārī.

Tautas deju kolektīvā dejo 184 Jaunmārupes pamatskolas izglītojamie, tāpēc tika organizēti divi dažādi koncerti ar atšķirīgām koncertprogrammām.
* 18. janvārī koncerts ”Visa Dieva radībiņa saulītē grozījās” plkst. 19.00 notika Mārupes kultūras namā, kurā dejoja 127 Jaunmārupes pamatskolas dejotāji. Koncertprogramma galveno lomu ieņem latviešu tautas kultūras bagātība – tradīcijas, mūzika, deja un cilvēki. Paldies skolos pedagogiem Līvai Prekelei, Zinaidai Spādei, Jānim Rožlapam un Alvim Reinim, kuri iesaistījās uzveduma veidošanā un paši izdejoja latviešu tautas dejas ritmus.
* 19.janvārī koncerts “Diena un nakts” plkst. 17.00 notika skolas aktu zālē, kur dejoja 56 tautas deju kolektīva “Ozolēnu” dejotāji. Šī koncertprogramma tapa sadarbībā ar teātra pulciņ skolotāju Zinaidu Spādi un aktrisēm Patrīciju Mediņu un Odriju Žozī Vīku, kas iejutās Dienas un Nakts lomās. Šajā koncertā varēja izzināt dienas un nakts cīņu par gaismu un tumsu, kur scenārijs savijās dejas ritmos un brīžiem mūzikas skaņu elegancē.

Īpašu paldies tautas deju kolektīva vadītājai Anitai Ozoliņai, kura izglītojamiem iemācījusi tik daudz dažādu tautas deju kustības un spējusi bērniem saglabāt latviešu kultūras bagātību – deju.
Lai taptu tik apjomīgi un krāšņi koncerti Jaunmārupes pamatskolā tiek piesaistīti ļoti daudz palīgi un atbalstītāji, kas bieži vien paliek neredzami aizkulisēs. Visa koncertprogrammas komanda: A.Ozoliņa, Z.Spāde, L.Prekele, J.Rožlapa, A.Reinis, A.Līdaka, L.Buravcova, J.Grosberga-Gernere, I.Rakule, K.Polce, A. Gradinārovs, J.Pekulese, Z.Šneidere, G.Upesleja. Paldies viņiem par atbalstu, līdzdarbošanos un atsaucību.

Un lielākais paldies pašiem brašajiem dejotājiem, kas rādīja savas prasmes latviešu tautas dejas mākslā.
Lai latviešu tautas deja vienmēr ir tik krāšņa kā koncertā!

DVAJ Ilze Graudiņa