Š.g. 26.janvārī Jaunmārupes pamatskolā pirmo reizi notika Skaļās lasīšanas sacensība, tās idejas autors ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Šīs sacensības metodika ir aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ļoti lielu skaitu bērnu. Skaļās lasīšanas kampaņas mērķis ir pilnveidot bērnu, jauniešu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, kā arī veicināt lasītprieku.

Skaļās lasīšanas sacensībā piedalījās 14 Jaunmārupes pamatskolas un 10 Mārupes pamatskolas 5.-6.klašu skolēni. Dalībnieku uzdevums bija izvēlēties kādu interesantu grāmatu un nolasīt fragmentu žūrijai un klausītājiem. Katrs dalībnieks ievaddaļā iepazīstināja ar sevi, minēja izvēlētās grāmatas autoru, nosaukumu, īsumā pastāstīja, kāpēc izvēlējies grāmatu lasīšanai, lasīja izvēlēto fragmentu.

Vērtēts tika lasīšanas temps, balss, skaidra un brīva runa, prasme nodot klausītājiem emocijas, veidot kontaktu ar auditoriju, prasme aizraut auditoriju, fragmenta izvēle.

Žūrijā no Jaunmārupes pamatskolas bija latviešu valodas un literatūras skolotāja Inguna Rakule, skolas bibliotekāre Zinaida Spāde, skolas psihologs Gatis Upesleja, no Mārupes pamatskolas – latviešu valodas un literatūras skolotājas Maija Pujate, Santa Zariņa un skolas bibliotekāre Dace Mora.

1.vietu un iespēju piedalīties nākamajā kārtā, pusfinālā reģionā, žūrija piešķīra Mārupes pamatskolas 6.b klases skolniecei Demi Laurai Šulbergai,
2.vieta ir Jaunmārupes pamatskolas 5.b klases skolēniem Andai Puriņai un Kristeram Dalderim-Bebrovskim,
3.vieta – Jaunmārupes pamatskolas 5.a klases skolniecei Patrīcijai Mediņai un Mārupes pamatskolas 5.a klases skolniecei Emmai Kravalei.

Paldies dalībniekiem par piedalīšanos, žūrijai par godprātīgu vērtēšanu un DVAJ Ilzei Graudiņai par palīdzēšanu, risinot organizatoriskos jautājumus!

Uz tikšanos nākamajā gadā!
Laba grāmata ir kā labs draugs, tā nav viegli atrodama. Tā nepievils, ar to var labi pavadīt laiku. Laba grāmata atver prātu, paplašina redzesloku, tā iedvesmo.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inguna Rakule