30.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums KARJERAS VEIDOŠANA – MĀCĪBU MOTIVĀCIJA, kurā piedalījās 7. un 8.klases.

Skolēni ieguva izpratni par to, kā jau  šodien ir iespējams saskatīt “ceļa rādītājus” savai nākotnes profesijai un karjeras izvēlei, kā arī, veiksmīgi izpildot  vingrinājumus, atrast savus “ceļa rādītājus”. Skolēniem mācīja par mūsdienu kompetencēm, ko tās nozīmē un kā motivēt sevi mērķu sasniegšanai, kas jādara, lai kompetence ir labklājības un prieka “atslēdziņa”, kā motivācija ir saistīta ar laimes izpratni. Tik veikti praktiski vingrinājumi, lai atrastu savu nākotnes aicinājumu.

Pedagoģe – karjeras konsultante Solvita Lauzēja