2018.gada 9.februārī Jaunmārupes pamatskolā notika koncerts “Putnu balsis”, kurā uzstājās 1.-3. un 4.-9.klašu ansambļi, 2.-4.klašu koris un Folkloras pulciņa dziedātāji. Paldies dalībniekiem, skolotājiem un visiem atbalstītājiem!