2018. gada 7.februārī Mārupes vidusskolā notika Pierīgas novadu 2.klašu olimpiāde “Prāta banka” . Pavisam olimpiādē piedalījās astoņas komandas. Mūsu skolas viena komanda kopvērtējumā ieguva trešo vietu (Kate Pandere 2.d, Renāte Ozola 2.a, Gustavs Bemberis 2.c, Edgars Miglāns 2.b), otrā komanda ieguva tikai par četriem punktiem mazāk (Renāte Mieme 2.c, Elza Ālupa 2.d, Krišs Āboltiņš 2.b, Dārta Elīza Briede 2.a). Skolēniem teicami padevās angļu valoda, latviešu valoda, mūzika, dabaszinības un sports. Grūtāk padevās matemātika, jo komandas kapteiņi bieži neņēma vērā komandā esošo skolēnu viedokļus. Secinājums, lai vingrinātu sadarbošanās prasmi, ieteicams skolēniem vairāk piedāvāt grupu darbus.
Skolēni, piedaloties “Prāta bankas “ olimpiādē varēja izvērtēt savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos un izvērtēt savu prasmi sadarboties vienam ar otru. Paldies Mārupes vidusskolai- tās pedagogiem, kuri organizēja šo “Prāta bankas” olimpiādi par viesmīlību, atraktivitāti un sadarbību. Paldies 2.b klases skolotājai Sanitai Ķepiņai, kas sagatavoja skolēnus un kopā ar bērniem veidoja mājas darbu – videomateriālu, komandas prezentācijai. Esam priecīgi par katru iespēju paplašināt savu redzesloku, par iespēju sevi pierādīt un gūt pārliecību, ka zināšanas tā ir vērtība!

Direktores vietniece: Anita Līdaka un skolotāja Sanita Ķepiņa