2017.gada 26.septembrī – Eiropas Valodu dienas 16.gadadienā Latviešu valodas aģentūra izsludināja jau tradicionālo skolēnu radošo darbu konkursu. Šī gada tēma “Kas manu tautu dara stipru” aicināja skolēnus atklāt Latvijas spēka un lepnuma avotus. Konkursā piedalījās 1.b klases skolēni – Uvis Priede (literārs darbs), Elīze Rozentāle (zīmējums + literārs darbs), Kate Aurēlija Bērziņa (zīmējums). No 885 darbiem labāko darbu autoru kārtā 1.-4.klašu grupā tika izvirzīti Uvis Priede un Elīze Rozentāle. Uzvarētāju sveikšana notika 2018.gada 21.februārī Dzimtās valodas dienas pasākumā Latviešu biedrības nama Zelta zālē, kurā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis. Literārās kompozīcijas – skolēnu radošo darbu fragmentus lasīja aktieri – I.Alsiņa un J.Āmanis. Liels prieks ir par Uvi Priedi un Elīzi Rozentāli, kuri saņēma Atzinības. Arī šajā gadā labākie skolēnu darbi tiks apkopoti un izdoti krājumā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju. Liels paldies Uvja un Elīzes vecākiem, kuri palīdzēja un atbalstīja.

Sākumskolas skolotāja Daiga Budreika