Lai sniegtu iespēju 7.klašu skolēniem pierādīt savas zināšanas Latvijas vēsturē, Jaunmārupes pamatskola piedāvā iespēju piedalīties atklātajā 7.klašu Latvijas vēstures konkursā.
Konkurss norisināsies šī gada 13.aprīlī, Jaunmārupes pamatskolā, par tēmu Livonija. Konkurss aptvers šajā mācību gadā uzzināto par viduslaiku posmu Latvijas teritorijā. Tajā tiks pārbaudītas gan skolēnu faktu zināšanas, gan prasme darboties ar avotiem, gan arī spēja iegūto informāciju pārveidot un pasniegt citā formā.

Sīkāka informācija pieejama pievienotajā NOLIKUMĀ. Pieteikšanās iespējama elektroniski saitē

Vēstures skolotāja Sabīne Ozoliņa