Šajā mācību gadā pirmo reizi mūsu skolā darbojas folkloras pulciņš. Nu jau tas arī ieguvis savu nosaukumu – Jaunmārupes pamatskolas folkloras kopa „Mārupīte”. Šogad pulciņā darbojas 2. klašu skolēni. Līdz šim bijām piedalījušies divos skolas koncertos. 21. martā „Mārupīte” devās uz Bērnu un jauniešu folkloras pulciņu un kopu skati – Rīgas novada sarīkojumu.

Pasākumā mūs laipni uzņēma Rīgas Valdorfskola. Bērni ar interesi vēroja citu folkloras kopu priekšnesumus par tēmu „Zinu, zinu tēva sētu. Kāzas.” „Mārupīte” spēlēja un dziedāja Rīgā un Rīgas apkārtnē pierakstītas bērnu dziesmas par precībām un kāzām, uzdeva skatītājiem mīklas, kā arī stāstīja no Mārupes apriņķa teicējas pierakstītu anekdoti par puiša piedzīvojumiem ar slinko meitu, precībās braucot. Pasākuma otrajā daļā visi dalībnieki izdancojām kopīgā repertuāra rotaļas. Skatē ieguvām pirmās pakāpes diplomu, par ko bērniem bija neviltots prieks un gaviles. Līdz ar to ieguvām tiesības piedalīties Bērnu un jauniešu folkloras festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālajā sarīkojumā šā gada maijā Līvānos. Īpašu paldies sakām mūsu brīnišķīgajai un talantīgajai stāstniecei Hannai Purviņai no 2.b klases par lielisko stāstījumu. Tāpat sirsnīgi vēlamies pateikties Elīzas Novikas (2.c klase) mīļajai vecmāmiņai, kura brauca kopā ar mums, palīdzēja saposties, pieskatīt bērnus, juta līdzi un atbalstīja, kā vien varēja.

Folkloras pulciņa skolotāja Inese Roze