27. martā Ropažu kultūras un izglītības centrā notika Pierīgas pašvaldību nodibinājuma izglītības iestāžu Skolu teātru izrāžu skates 1. kārta. Jaunmārupes pamatskolu pārstāvēja 5.-6. klašu teātra pulciņš un 7.-9.klašu teātra meitenes.

Tika izrādītas divas izrādes – I.Krustkalnes “Putekļu princese” un A.Grīnieces “Raganiņu klapatas”. Diemžēl slimības dēļ uz skati nevarēja atbraukt galvenās lomas tēlotāja Putekļu princese- Nikola Janberga, tāpēc centāmies iziet no situācijas un šo lomu pēdējā brīdī iemācījās Odrija Žozī Vīka. Liels paldies viņai par uzdrīkstēšanos, drosmi un tēlojumu, tā izglābjot mūsu iestudējumu.

7.-9.klašu meitenes bija iejutušās raganiņu lomās. Paldies I. Graudiņai par raganiņu tēlu veidošanu, grimēšanu un skatuves noformēšanu. Mūsu raganiņas iepatikās ne tikai daudzajiem skatītājiem, kas bija atnākuši uz izrādi, bet arī žūrijas locekļiem- teātra režisoriem un pedagogiem – K. Lišmanim, K.Šišlo, A.Vitmanei. Dzirdējām daudzus labus vārdus un atzinību no žūrijas locekļiem gan par aktieru tēlojumu, gan režiju.

Skatei bija pieteiktas desmit izrādes, tāpēc konkurence bija diezgan liela. Savas izrādes rādīja Ikšķiles vidusskolas 12. klase, Ikšķiles vidusskolas skolēnu teātris, Mārupes pamatskolas mazais teātris, Vangažu vidusskolas teātra pulciņš un teātra studija, Babītes vidusskolas teātra pulciņš, Saulkrastu vidusskolas teātra un improvizācijas pulciņš, Vangažu KN teātra pulciņš. Mums bija iespēja noskatīties vairākus iestudējumus- no kuriem ļoti emocionālu un ar vēstures faktiem bagātu, interesanti veidotu izrādi parādīja Ikšķiles vidusskolas teātra pulciņš- ”Atdzīvojusies fotogrāfija” .

Šogad notiek XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “…un es iešu un iešu”, kas veltīts Latvijas valsts 100 gadei. To rīko VISC . Mūsu izrāde “Raganiņu klapatas ” tiek izvirzīta uz šo festivālu, kas notiks Valmierā 20.-21. aprīlī.

Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja mums veidot šo izrādi, jo tikai strādājot komandā un atbalstot vienam otru, mēs varam sasniegt tādus labus rezultātus. Protams, liels paldies visiem mazajiem aktieriem par izturību, pacietību un tēlojumu. Bet vislielākais gandarījums ir par lielajām meitenēm- Laini Pauperi, Elizabeti Liepu, Martu Reihmani, Annu Gabrielu Jūru, Karlīni Mitrēvicu, Džeinu Dženiferi Makenziju Freizeri, kuras, neskatoties uz savu aizņemtību, atrada laiku , lai varētu mēģināt katru dienu. Es ar jums lepojos!

Teātra pulciņa vadītāja un režisore Z.Spāde