19.-20. maijā Jaunmārupes pamatskolas folkloras kopa „Mārupīte” devās uz Līvāniem, kur notika 34. Bērnu un jauniešu folkloras kopu festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku”. Mūsu skolu tajā pārstāvēja 11 bērni: Anete Ārmane un Renāte Ozola no 2.A klases, Sofija Sāra Kundecka, Dore Paulina un Augusts Rozenbergs no 2.B klases, Tīna Tāluma un Endija Zābere no 2.C klases, Felicita Ausekle, Elza Kristsone un Agnese Kudina no 2.D klases, Audra Paulina no 5.A klases. Lai iegūtu tiesības piedalīties šajā festivālā, „Mārupīte” martā piedalījās folkloras kopu skatē, kur veiksmīgi ieguvām 1. pakāpes diplomu.

Festivālā sabrauca kopā 80 folkloras kopas – 1500 bērnu no visas Latvijas. Šī gada festivāla tēma bija „Zinu, zinu tēva sētu: kāzas”. Pirmais pasākums bija Svētku atklāšanas koncerts „Vysi muni gosti beja” pie Līvānu novada Kultūras centra. Tajā dzirdējām bērnu muzikālos sveicienus no visiem Latvijas novadiem, kuru starpā visi festivāla dalībnieki kopīgi sadancojām rotaļas un dziedājām šī gada festivāla kopdziesmu „Iz mōmenis gostūs gōju”. Tālāk sekoja mūsu brīvais laiks ar iespēju izstaigāt izzinošo taku ar dažādām aizraujošām darbnīcām. Ar pārsteidzošu aizrautību meitenes zāģēja sev koka spēli – Punduri Gardeguni, kā arī veidoja māla rotas, iepazinās ar dažādām „mīlas eliksīra zālītēm”, ar vilnas apstrādi, vērpšanu, staigāja ar koka kājām – ķekatām, „slēpoja” trijatā ar vienu slēpju pāri, veidoja tautiskus rakstus no koka klucīšiem, mācījās seno aušanas mākslu – celošanu. Darbnīcu bija tik daudz un visas tik interesantas. Paralēli tām notika koncerti pie brīvajiem mikrofoniem. Vakarā vienlaicīgi 3 vietās notika Folkloras konkursu laureātu koncerti, kuros uzstājās labākie no labākajiem – dziedātāji, muzicētāji, dejotāji, stāstnieki. „Mārupīte” apmeklēja koncertu „Lobs ar lobu sazatyka” Līvānu Sv. Miķeļa Katoļu baznīcā. Pēc vakariņām un nelielas atpūtas varējām doties uz Saldo danču vakaru Līvānu 2. vidusskolas (mūsu naktsmītnes) pagalmā. Tajā gan muzicētāji, gan dancotāji bija paši festivāla dalībnieki. Danču vakarā tika klāts arī Saldais kāzu galds, kurā katra folkloras kopa lika savu cienastu – sarūpēto kliņģeri, torti, cepumus un kūkas.

Otrās dienas rītā pēc brokastīm vilkām savus svētku tērpus un posāmies gājienam. Tas devās no Līvānu novada Kultūras centra pāri tiltam pār Dubnas upi līdz Latgales Mākslas un amatniecības centram. Gājiena galapunktā notika lielais nacionālā sarīkojuma Novadu koncerts „Kā tur bija, kā tur bija cīrulīša kāziņās”, kurā piedalījās pilnīgi visi festivāla dalībnieki, arī mēs. Pēc koncerta vēl visi dalībnieki vienoti sadancoja „Rotaļu vijā Latvijai”. Šeit katra folkloras kopa dejoja kopīgā repertuāra rotaļas, kuras mācījāmies visa gada garumā. Nobeigumā ēdām vēlās pusdienas, lai iestiprinātos pirms projām došanās, un tad jau sekoja mājupceļš.

Vēlamies teikt vislielāko paldies festivāla organizētājiem – Valsts Izglītības satura centram (VISC) un kultūras biedrībai APRIKA, kā arī Līvānu novadam par viesmīlīgo uzņemšanu. Liels paldies lieliskajiem „Mārupītes” bērniem, kuri drosmīgi devās pārstāvēt savu skolu šajā festivālā pirmo reizi. Paldies skolai, ar kuras atbalstu mēs varējām doties uz festivālu. Mīļu paldies saku arī Felicitas Ausekles mammai Dinai Auseklei un savam vīram Paulim Paulinam, kuri brauca mums līdz un palīdzēja un atbalstīja visdažādākajos veidos.

folkloras kopas „Mārupīte” vadītāja Inese Roze