Kad mācību gada noslēguma darbs angļu valodā uzrakstīts, ir īstais laiks iegūtās zināšanas pielietot radoši, tāpēc 6. a un b klases skolēni strādāja pie pašu veidotām spēlēm un uzdevumiem angļu valodā. Sadarbojoties, ģenerējot idejas un sadalot atbildības skolēni radījuši mācību spēles angļu valodā par dažādām tēmām, piem. tautības, pilsēta, skola u.c. Sākumā skolēni tās prezentēja savai klasei, bet pēc tam samainījās ar paralēlklasi, lai varētu tās izspēlēt un, ja nepieciešams, uzlabot piem, spēles noteikumus. Skolēni, kuri izvēlējās veidot uzdevumus, sagatavoja interesantus jautājumus saviem vienaudžiem par angļu valodā apgūtajām tēmām.

Angļu valodas skolotājas D. Mediņa un K. Sīle