Šī gada skolas moto:
“Mana sirds ir Latvija.
Dzirdu, redzu, jūtu!”.

Jaunmārupes pamatskola gaida visus savus skolēnus, viņu vecākus un citus viesus uz 2018./2019.mācību gada Zinību dienu, kas notiks 3.septembrī plkst.10:00 Jaunmārupes stadionā (Īvju iela 5-7):
pl.9:50 – visu klašu skolēni pulcējas stadionā pie savām klašu norādēm
pl.10:00 – Zinību dienas svinīgā līnija
pl 10:40 – klases audzināšanas stundas klašu telpās
Paralēli notiks klašu fotografēšanās pie skolas abu ēku ieejām
Skolēnu autobusi:
pl. 9:00 no Mārupes novada Domes uz skolu.
pl.11:45 no skolas uz Mārupes novada Domi.
Automašīnu novietošana būs iespējama arī pie Jaunmārupes ūdenstorņa, transporta novietošanu regulēs pašvaldības policija.