2018. gada 21.septembrī visā Latvijā norisinājās “Olimpiskās dienas 2018” pasākumi. Šogad vingrošanas dienas devīze bija “Teniss vieno!”. Par tradīciju kļuvusī Olimpiskā diena arī šogad pulcēja mazāko klašu skolēnus uz aktīvu vingrošanu un stafetēm. Kopā ar skolēniem vingroja tenisists Jānis Kublačovs, kurš pēcāk pastāstīja bērniem par sava sporta veida specifiku.
Arī pirmsskolas sagatavošanas grupu “Zīļuki” un “Pūcītes” bērni piedalījās šajā pasākumā un sporta zālē vingroja kopā ar sākumskolas klašu skolēniem. Pēc kopīgi veiktā vingrojumu kompleksa pirmsskolas grupu bērni kopā ar grupu skolotājām un sporta skolotāju devās pārgājienā uz Dabas parku. Tālākās sportiskās aktivitātes- skriešana un stafetes norisinājās sporta stadionā. Šī diena noritēja ļoti aktīvā ritmā. Pēc atgriešanās no pārgājiena bērniem lielu prieku sagādāja saņemtie diplomi un gardais našķis, ko bija sarūpējusi Mārupes novada dome. Pēc šī jaukā pasākuma mēs ar bērniem nospriedām, ka ir labi pavadīt šo dienu kopīgi vingrojot un aktīvi sportojot, bet vēl labāk būtu, ja prieks kustēties saglabātos visa gada garumā un vairāk izdotos atrast brīvo laiku kustību aktivitātēm arī ar ģimenēm.

Sagatavoja pirmsskolas sporta skolotāja Ruta Ļesņičija

FOTOGRĀFIJAS