Jaunmārupes pamatskolas 4.c klase šogad iesaistās UNESCO Pasaules lielākajā mācību stundā. Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir “līdzdalība”. Aktivitātēm, iesaistoties Pasaules lielākajā mācību stundā, jātiecas uz ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā varēja divos veidos: nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” 4.c klases skolēni veidoja  paša portretu, spriežot par sev raksturīākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu. Un nodarbībā “Laiks rīkoties” skolēni rīkojās un paveica labus darbus savā apkārtnē, saviem līdzcilvēkiem un dzīvniekiem, un palīdzēja Latvijai.  Sociālajās zinībās skolēni grupās diskutēja par to, kādus labu darbus var veikt ievērojot globālos mērķus, un prezentēja savu veikumu klasei.

UNESCO Pasaules lielākās mācību stundas noslēgums būs 31.oktobrī, kad 4.c klase prezentēs savu veikumu par labajiem darbiem.

Sociālo zinību skolotāja Solvita Lauzēja