15. novembrī 4.e klase, projekta “Skolas soma” ietveros, apmeklēja Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Dzelzceļa muzejā skolēni aplūkoja ikdienā apmeklētājiem nepieejamos autentiskos dzelzceļa ritekļus un uzzināja, kā dzelzceļa attīstība kopš 19. gadsimta mainījusi ceļošanas paradumus. Smeļoties iedvesmu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Dzelzceļa muzeja krājumiem, skolēni veidoja katrs savu ceļojuma pastkartes dizainu. Kartītes tika veidotas, gan zīmējot ar roku, gan drukājot augstspieduma tehnikā ar 100 gadus senu Bostonpresi. Darbnīcas laikā skolēni attīstīja pašvaldības, radošuma un rakstīt prasmes. Ieguva zināšanas kultūras, vēstures, sociālo zinību un mākslas priekšmetos.

4. e klases audzunātāja Inga Melngaile