16Notikumiem un radošiem darbiem pilns, šī gada cēliens, iesācies, Tehnoloģiju un zinātņu metodiskās komisijas ietvaros! Janvāra mēnesis, kā katru gadu, pulcēja visus jaunos eksperimentētājus uz forumu skolēni eksperimentē. Tika izpētīti dažādi dabā notiekoši procesi; lēkāja ola; dejoja tārpiņi un tas viss lavas lampas pavadībā. Paldies skolēniem par radošumu un ieinteresētību pētījumos, kā arī skolotājām par bērnu iedvesmošanu šos eksperimentus veikt!

Skolēni eksperimentē rezultāti” /Skolas kārta/

1.vieta

  • Samanta Ābola (2.b klase);
  • Darja Matvejeva (3.a klase)

2.vieta

  • Gustavs Purgailis (2.b klase)
  • Marko Nāburgs (2.b klase)

3. vieta

  • Lenija Paupere un Adele Grunte (3.c klase)
  • Krišs Āboliņš (3.b klase)

TZMK vadītāja Sarmīte Norenberga