Otrā semestra pirmajā cēlienā skolā notika matemātikas un dabaszinību mēnesis. 4. – 5. klašu skolēni zīmēja savus iedomātus zinātniekus, bet 6.-9. klašu skolēni veidoja mūsdienīgas un asprātīgas memes. Visu klašu veidotie plakāti tika apkopoti izstādē, kura bija redzama līdz pavasara brīvlaikam.
Papildus skolā notika arī viktorīnas, kurās skolēni veidoja komandas, rakstīja moto un sacentās savā klašu grupā. Pirms viktorīnu sākuma katra komanda prezentēja savu kapteini un moto. Kopā bija 6 darba stacijas – matemātikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, fizikas, informātikas un bioloģijas.
Paldies visiem iesaistītajiem pedagogiem un skolēniem!

Skolotāja Inga Melngaile