Lai sniegtu iespēju 7.klašu skolēniem pierādīt savas zināšanas Latvijas vēsturē, jau otro gadu Jaunmārupes pamatskola piedāvā iespēju piedalīties atklātajā 7.klašu Latvijas vēstures konkursā.
Konkurss norisināsies šī gada 17.aprīlī, Jaunmārupes pamatskolā par tēmām krustnešu ienākšana Latvijas teritorijā (12.gs beigas) un Livonija (13.gs beigas – 15.gs). Konkurss aptvers šajā mācību gadā uzzināto par viduslaiku posmu Latvijas teritorijā. Tajā tiks pārbaudītas gan skolēnu faktu zināšanas, gan prasme darboties komandā, gan arī spēja iegūto informāciju pārveidot un pasniegt citā formā.

Vēstures skolotāja Sabīne Ozoliņa