Ar moto, kas izskan no mazu bērnu ucināšanas rotaļas līdz pat visai apjomīgam projektam,  arī mēs Jaunmārupes pamatskolas pirmsskoliņas lielajās grupās – Zīļukos, Pūcītēs, Mārītēs, Bitītēs šogad aizvadījām oktobra mēnesi.
Piesakot mūsu dalību Rīgas Dzirnavnieka, Valsts izglītības satura centra, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra organizētajā „Putras programmā”, kā būtiskāko saredzēju  iespēju bērniem praktiskā darbībā un vienlaikus ar uzskatāmiem  piemēriem gūt  pieredzi par veselīgu uzturu un graudaugu īpašo nozīmi  tajā.

Putras stundas savās grupiņās kopā ar audzinātājām noritēja kā projekta pirmais solis. Visiem kopējs un vienojošs bija „Rīgas Dzirnavnieka” mājas lapā piedāvātā mācību materiāla „Graudā ir spēks” izmantošana, vienlaikus ļaujot bērniem iedraudzēties  ar Profesoru Graudu un zinātkāro Pūcēnu. Savukārt norišu plānošana bija pašu skolotāju rokās un tieši tāpēc izdevās tik interesanti un atšķirīgi. Tā kā viens no praktiskā darba mērķiem bija dažādu graudaugu putru vārīšana un degustēšana, tad arī katrai grupai atšķirās balsojuma rezultātā izvēlētā  Putras Karaliene – Mārītēm tā bija rīsu, Bitītēm – mannā, Zīļukiem – griķu, bet Pūcītēm – četru graudu putra.
Otrs solis projekta ietvaros bija mājas darbu pildīšana, ko plānojām veikt ar vecāku atbalstu. Tā, piemēram, Bitītēs rosināja pārdomāt, kura putra ir katras ģimenes gardums, lai tieši šīs putras recepti varētu piedāvāt arī pārējiem. Mārītes savukārt nolēma izzināt „Nozīmīgākās karotes”statusu. Par Zīļuku vecāku piedāvātajām gardajām putras piedevām gandrīz izvērtās papildus konkurss, bet Pūcītēs atklāja, ka viena veida graudaugi var būt iepakoti tik dažādi.
Un kā jau pēc kārtīgi padarīta darba – noslēgumā kopīga svētku svinēšana par godu „Putras dzimšanas dienai”. Katrai grupai šī bija iespēja ne tikai vienoties kopīgās dziesmās un piedalīties jautrības stafetēs, bet arī citiem pastāstīt  un parādīt, ko paveikuši un ko jaunu uzzinājuši, apvienojumā ar kustībām iemācīt savu izvēlēto skaitāmpantu, kā arī aicināt pārējos aplūkot sava darba rezultātu  iekārtotajā  izstādes stendā.  Tāpat arī kopā ar Pelēniem  un Saimnieci, kuru lomās iejutās mūzikas un fiziskās attīstības skolotājas , izzināt ceļu „no graudiņa līdz maizītei”, vienlaikus mācoties saprast, ka „Bagāta raža nenāk bez darba”.
Bet vai jūsu mājās graudaugu putras tiek vārītas ?
Novēlot veselīgas tradīcijas katrā ģimenē – izglītības metodiķe Sandra Belcāne