Mūsu skolā 14.novembrī notika 2 svētku koncerti veltīti Latvijas dzimšanas dienai. Dažādu klašu skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus – dejoja mūsu jaunizveidotais tautas deju kolektīvs, kori dziedāja dziemas, vecāko klašu skolēni vadīja svētku paskākumu. Paldies visiem dalībniekiem un pedagogiem par ieguldīto darbu!