Notikusi Mārupes novada skolas skatuves runas konkursa skolas atlases kārta. Šogad tēma ir saistīta ar latviešu rakstnieku, dzejnieku Jāņa Raiņa un Aspazijas 150.jubilejas pasākumiem – “Mana skaistā bērnība Raiņa un Aspazijas dzejā”. Skolas atlaes kārtas uzvarētāji piedalīsies Mārupes novada skatuves runas konkursā, kas notiks 26.novembrī Mārupes vidusskolā. Apsveicam un vēlam veiksmi!

Paldies pedagogiem:  Unai, Aivai, Evitai, Laurai E., Diānai, Ilzei G., Leldei, Antrai, Ingunai par aktīvu dalību skolēnu sagatavošanai konkursam! Sagatavoja DVIJ A.Līdaka