2014.gada decembrī krievu valodas skolotāja Ludmila Čaupenoka skolā rīkoja Krievu kaligrāfijas konkursu. Bija jāraksta Valērija Brjusova dzejolis. Tajā piedalījās skolēni no 4. līdz 7.klasei, kā arī skolas pedagogi. Uzvarētāji tiks sveikti semestra noslēguma svētku līnijā un piedalīsies Latvijas mēroga konkursa 2.kārtā Rīgā. DVIJ: A.Līdaka
Krievu kaligrāfijas konkursa uzvarētāji 18.12.2014.