Cien. Jaunmārupes pamatskolas nākamo pirmklasnieku vecāki!

No 2015. gada 15. janvāra līdz 31. martam Jaunmārupes pamatskolā notiek bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē 2015./2016. mācību gadam.

Iesniegumu iesniegšana elektroniski:
No 2015. gada 15. janvāra plkst. 8:30 līdz 31. marta plkst. 24:00 uz e-pastu 1klase.jmsk@marupe.lv Iesniegums tiks pieņemts ar elektronisko parakstu, kā arī ar ieskenētu parakstu. Ja nav neviena no minētajām iespējām, iesniegumu var parakstīt pie dokumentu iesniegšanas uz vietas skolā.

Iesniegumu iesniegšana lietvedībā:
2015. gada 15. janvārī (ceturtdiena) no plkst. 8.30 līdz 12.00, turpmāk: pirmdienās: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un ceturtdienās: no 12.00 – 16.00 pie Jaunmārupes pamatskolas lietvedes Evijas Tomeles 1036. kabinetā
Tālrunis uzziņām: 67933594, e-pasts uzziņām: jmsk.lietvede@inbox.lv

Izglītības iestāde 5 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Pirmajā klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis sekojošus dokumentus:
– uzrāda bērna dzimšanas apliecību,
– medicīnisko karti 026/u.

Mārupes novada Domes informācija  [Skatīt šeit…]
Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs [Skatīt šeit…]
Iesnieguma veidlapa [Skatīt šeit…]
Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 (28.02.2012.) “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” [Skatīt šeit…]
Skolas reģistrācijas apliecība[Skatīt šeit…]
Skolas akreditācijas lapa[Skatīt šeit…]
Izglītības programmas licence [Skatīt šeit…]
Jaunmārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi[Skatīt šeit…]
Izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns[Skatīt šeit…]
Jaunmārupes pamatskolas nolikums  [Skatīt šeit…]

Ar prieku gaidīsim Jūs mūsu skolā!