17.02.2015. notika konkursa “Skolēns eksperimentē” Pierīgas kārta. Šajā kārtā Jaunmārupes pamatskolu pārstāvēja 3 komandas, skolotājas Sarmītes Norenbergas vadībā.
Konkursā piedalījās skolas kārtas uzvarētāji:
· Rūdis Bērziņš, Kārlis Bērziņš – “ELEKTROMAGNĒTS”
· Rojs Boiko, Rūdolfs Podzis – “VULKĀNS VIRTUVĒ, BALLĪTĒ, LABORATORIJĀ”
· Edmunds Plāters, Ričijs Puķītis – Potehins – “ŠĶĪDUMU BLĪVUMS”
Skolēni sekmīgi prezentēja savus eksperimentu darbus. No Jaunmārupes pamatskolas tika izvirzītas 2 komandas dalībai Valsts kārtā.
Veiksmīgus eksperimentus arī turpmāk!