Veicinot pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolā arī šogad, 18.martā tika organizēts jau par tradīciju kļuvušais mazo dziedātāju konkurss „Cālis – 2015”. Mūzikas skolotāju Sindijas Tropas un Evijas Piļkas vadībā savu dziedātprasmi, kā arī savas pirmās patstāvīgās uzstāšanās prasmes rādīja kopskaitā astoņi „Cāļi” – trīsgadnieki – Dāvis Bite, Madara Paula Tuča, Gabriela Faltiņa, četrgadnieki – Darja Matvejeva, Hanna Ludriksone Matisone, Megija Laura Magone un piecgadnieki – Lenija Paupere, Augusts Rozenbergs.
Tā kā konkurss vienlaikus bija arī atlases kārta pasākumam Mārupes kultūras namā 2.aprīlī, kurā sadziedāsies visu novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, tad veiksmi vēlam mūsu skanīgākajām balstiņām – Lenijai Pauperei, Darjai Matvejevai, Dāvim Bitem un Madarai Paulai Tučai.
Izglītības metodiķe Sandra Belcāne