Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu. Projekta koordinatores uzrunāja mūsu skolu un aicināja 1.-9.klašu skolēnus iesaistīties radošajā izstādē. Pirms pavasara brīvdienām tika izsūtīta informācija skolēniem un vecākiem ar lūgumu atbalstīt.

1.-3.klašu skolēniem tika piedāvāta tēma “Saudzēsim dabu, radīsim gaismu”. 4.-9.klašu skolēni veidoja brīva formāta radošos darbus atbilstoši tēmai “Piešķir lietām otru dzīvi”

Šāda veida aktivitātes ir interesents veids, kā apgūt jaunas, dabai draudzīga dzīvesveida zināšanas. Bērni var uzzināt, ka savu laiku nokalpojušās lietas, piemēram, iepakojums, tekstila izstrādājumi, papīra, plastmasas, skārda u.c. produkti, ne vienmēr ir atkritumi tūlītējai izmešanai. Aktivitātes ietvaros, bērni aicināti radīt ko jaunu no savu laiku nokalpojušām lietām – vai tas būtu praktiski lietojams priekšmets– lustras, galda vai sienas lampas.

Bija liels prieks, kad radošos darbus izlikām izstādē. Darbi tika izvietoti – Jaunmārupes pamatskolas vestibilā, Mazcenu alejā 4a un Mazcenu alejā 3 aktu zālē. Kādas idejas! 1.-3.klašu grupā tika iesniegtas 85 gaismas ķermeņi, bet 4.-9.klašu grupā 51 darbs, kā arī plakāti par dabas saudzēšanas tēmu. Kopā 136 darbi!

27. martā skolā ieradās 35 viesi no astoņām projekta dalībvalstīm. Viņiem bija patīkams pārsteigums, redzot tik daudzveidīgu un kvalitatīvu darbu izstādi! Visi skolēni, kas piedalījās izstādē, tiks godalgoti ar Mārupes novada Domes pateicību. Labākie trīsdesmit darbi tik godināti ar dažādām balviņām, ko sagatavoja Mārupes novada Dome.

Izsakām pateicību skolēniem par atsaucību, vecākiem par atbalstu un mūsu skolotājām, tehniskajam personālam par lielo ieguldījumu izstādes iekārtošanā un noformēšanā!

Skolas administrācija