Laikā no 2013.gada 11.februāra līdz 15.februārim Jaunmārupes sākumskolā tika novadīta un izvērtēta projektu nedēļa. Šajā mācību gadā projektu nedēļas kopējā tēma bija pakārtota karjeras izglītībai ar nosaukumu „Profesijas”. Projektu ietvaros tika izpētīta profesiju dažādība, bērni iepazinās un tikās ar vecākiem – dažādu profesiju pārstāvjiem, tika izveidota izzinošā spēle par profesijām, uzfilmēta filma. Katrā klasē tika izstrādātas projektu darbu mapes, izveidotas prezentācijas un plakāti.