Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz rudens VECĀKU DIENU, kas notiks š.g. 25.novembrī Jaunmārupes pamatskolā no plkst.15:30 līdz 18:30. Vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar:

– klases audzinātāju,
– priekšmeta skolotāju,
– skolas administrāciju.

Lai veiksmīgāk organizētu vecāku dienu, lūdzam pieteikties pie skolas lietvedes pa tālruni 67933594 līdz 25.novembra plkst.10:00. Skolas administrācija