2013.gada 12.februārī Jaunmārupes sākumskola uzņēma viesus no Pierīgas novadu izglītības iestādēm – skolu atbalsta personālu un direktoru vietniekus izglītības jomā. Tika piedāvāta tikšanās ar lektoriem no Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra ar vadītāju Ivetu Kļaviņu, speciālo pedagoģi Līgu Miķelsoni, logopēdi Ilzi Vītolu un psiholoģi Guntu Kauliņu. Interesentu skaits bija ļoti kupls, jo izglītojošā tēma “Atbalsta pasākumu piemērošana izglītības procesā” ir aktuāla katrai skolā.