No 2012. gada 6. līdz 8. maijam norisinājās Comenius 3E skolu sadarbības projekta pēdējā tikšanās, kuru  organizēja Jaunmārupes sākumskola. Jau 4. un 5. maijā tika sagaidīti viesi no 6 projekta dalībvalstīm – Lietuvas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas, Turcijas, Spānijas, un agrā 6. maija rītā notika konference, kurā katra valsts prezentēja pasaku no iepriekšējās tikšanās Spānijā. Vēlāk visi devās uz Vecrīgu, kur, profesionālu gidu pavadībā, viesi guva priekšstatu par mūsu valsts vēsturi un kultūras mantojumu.

 

Pēc galvaspilsētas apskates, projekta dalībnieki devās iepazīties ar Mārupes pagastu. Mārupes kultūras namā Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un viņa vietniece Līga Kadiģe sniedza plašu ieskatu mūsu pagasta dzīvē. Viesi īpaši izbaudīja sagatavotos priekšnesumus, ko sniedza Jaunmārupes sākumskolas koris Universum, Mārupes vidējā vecuma tautas deju kolektīvs, dziedātāja Rūta Dūduma un Mārupes kultūras nama direktore Ira Krauja-Dūduma. Gan bērni, gan pieaugušie ar prieku apguva latviešu tautas dejas un iesaistījās tautas rotaļās.

 

Nākamā projekta diena norisinājās Jaunmārupes sākumskolā, kur kā centrālais projekta tikšanās notikums bija izrāde „Sprīdītis” angļu valodā, ko bija sagatavojuši Jaunmārupes sākumskolas 3.,4.,5. klašu skolēni ar teātra pulciņa, ansambļa un angļu valodas skolotājām. Bija patīkami dzirdēt viesu labās atsauksmes par mūsu bērnu augstajām angļu valodas zināšanām, lielisko skatuves noformējumu un iestudējuma kvalitāti. Pateicoties šim projektam, Annas Brigaderes Sprīdītis atkal „dosies pasaulē”, bet šoreiz, nevis, lai meklētu laimi citur, bet lai mācītu citu tautu bērniem, ka „laimīgā zeme” ir katra paša Tēvu zeme. Pēc izrādes notika radošās darbnīcas, kurās no dabai kaitīgajām PET pudelēm un maisiņiem tika veidotas 3 simboliskas lietas saistītas ar Sprīdīti. Projekta pēdējā dienā devāmies uz Tērveti, lai dalībnieki iepazītu Latvijas dabu, dodoties pa Sprīdīša taku un klausoties gides Raganiņas interesantos nostāstus. Projektam izskanot, dzirdējām daudz labu vārdu par mūsu valsti, pagastu un skolu. Kad bērni un pieaugušie no 6 atšķirīgu kultūru valstīm vienojās kopīgā dziesmā „Virs galvas mūžīgs piena ceļš” angļu valodā, tad bija skaidrs, ka divi gadi, kas pavadīti projektā ir bijis milzīgs ieguvums katras projekta dalībvalsts skolai un tās bērniem.

 

Par publikācijas saturu ir atbildīga Jaunmārupes sākumskola un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūra viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

Mūsu skolēnu iestudējuma video - Latvijas tautas pasaka "Sprīdītis"

Mūsu skolas video - "Projekta noslēguma vizīte Latvijā - Jaunmārupes sākumskolā"