20.augustā Babītes vidusskolā notika konference Pierīgas novadu apvienības izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar nākamā mācību gada prioritātēm, tika runāts par pedagogu atalgojumu un citiem ar izglītību saistītiem un sasāpējušiem jautājumiem. Konferencē tika apbalvotas izglītības iestādes astoņās nominācijās par sasniegumiem 2012./2013. mācību gadā. Jaunmārupes sākumskola  jau trešo gadu pēc kārtas  saņēma godalgu “Augstākie sasniegumi Pierīgas skolu sacensībās pamatskolu un sākumskolu grupā”.