29.janvārī notika skolas alternatīvā olimpiāde ‘’Prāta banka” 2.klasēm. Olimpiāde sastāvēja no 3 posmiem. Pirmajā daļā tika iekļauti uzdevumi, kas saistās ar kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomu, otrajā  dabaszinību un tehnoloģiju jomu.  Bija jāzina 2020.gada izvirzītie auga, dzīvnieka, kukaiņa, putna tituli.   Trešajā daļa – praktiskā darbošanās. Bija jāsaliek Latvijas puzle un jāievieto 30 objekti – lielākās pilsētas, upes, purvi, augstienes. Izrādījās, ka šis darbiņš veicās visgrūtāk, lai gan skolēni varēja izmantot Latvijas kartes un nepieciešamo informāciju nolasīt. Bērni  bija iepriekš gatavoti gan Mazo Einšteinu pulciņā,  gan mācību priekšmetu stundās.  Žūrija atzīmēja, ka nopietnāk jāpiestrādā pie mājas darba veikšanas – komandas prezentācijas sagatavošanas.  Prieks, ka kopumā skolēni bija ļoti zinoši. Uzvarētāju komanda piedalīsies Pierīgas novadu 2.klašu alternatīvajā olimpiādē Ropažu vidusskolā 12.februārī. Novēlēsim viņiem veiksmi!

 

Sagatavoja: direktores vietniece A.Līdaka