Novembra mēnesis – skatuves runas konkurss ir klāt! Skolas tradīcijas turpinās. Mūsu skolas šī gada  skatuves runas konkursa tēma bija “Latvijas debesis…”. Skolēni pirms rudens brīvlaika izvēlējās dzejoli un to sagatavoja. Konkursa pirmā kārta notika klasēs. Priekšmetu skolotāji izvērtēja skolēnu sniegumu, un  trīs labākie dalībnieki tika izvirzīti skolas kārtai. Priecēja skolēnu lielā atsaucība un ieinteresētība. Šogad kopskaitā piedalījās deviņdesmit seši dalībnieki. Žūrija konkursa dalībniekus klausījās četras mācību stundas, tad rezultāti tika apkopoti, sagatavoti diplomi un balvas. Pirmo vietu ieguvēji tiks virzīti uz Mārupes novada skatuves runas konkursu. Šogad tas notiks 2.semestrī.

 

Paldies vecākiem un skolotājiem, kas atbalstīja un palīdzēja sagatavot repertuāru. Paldies žūrijai – bibliotekārēm  Zinaidai Spādei, Evai Feldmanei, Jolantai Grosbergai-Gernerei, Karīnai  Polcei, Ingai Petruševskai, Santai Upmanei par ieguldīto darbu noklausoties un izvērtējot skolēnu sniegumu. Godalgoto vietu ieguvēji saņems diplomus un grāmatas. Uzvarētājus varam aplūkot kopsavilkuma tabulās. Dalībniekus varam redzēt fotogrāfijās.

 

Lai visiem skaisti valsts svētki!

Direktores vietniece: Anita Līdaka