Jaunmārupes pamatskolā norisinājās eksperimentu konkurss “Skolēns eksperimentē”. Tajā skolēniem bija pašiem jāizdomā eksperiments un jānoprezentē žūrijai, kas pēc visu prezentāciju noklausīšanās izvēlējās trīs labākos. Konkurss Jaunmārupes sākumskolā norisinājās 26. janvārī. Konkursā piedalījās skolēni no 4.-6. klasēm.